GEOdata ved Danmarks JordbrugsForskning

Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø (JPM) ved Danmarks JordbrugsForskning (DJF) har siden 1975 indsamlet og lagret en række data. Disse data er beskrevet i nedenstående "Beskrivelse af geografiske data ved DJF".

På linket "DJFgeodata" præsenteres jordbundsdata med mulighed for at se registreringer om jordbunden i hele landet. Der kan på nuværende tidspunkt ses fx:
  • Underbund
  • Landskabselementer
  • Simplificerede jordtyper
  • Arealanvendelse
  • Jordtyper
  • Corine
  • Potentielt svovlsure lavbundsjorde
  • Blokkort
  • Teksturpunkter
I vedlagte fil er en kort beskrivelse på hvordan man kommer godt i gang.

Gå til: DJFgeodata eller Beskrivelse af geografiske data ved DJF