Corine

Databasen indeholder vektordata fra det Europæiske Miljøagenturs CORINE-program (COoRdination of INformation on the Environment). Kortlægningen er grundlæggende foretaget ved hjælp af satellitbilleder med høj opløsning (Landsat TM, SPOT XS og SPOT PAN), varierende i alder og type fra område til område (alder fra 1985 til 1993).

For at få et ensartet kortmateriale inden for EU er kortlægningen foretaget således, at der ikke findes arealer under 25 ha., og at afstanden mellem linier generelt ikke er under 100 m.

 

Den tre-niveauopdelte nomenklatur for datatyperne er standardiseret for hele EU.

Anbefalet anvendelse: 1:100.000 Corine
Udstrækning : Landsdækkende
Brugsret : DJF, offentlige
Etableringsår : 1994 - 95
Legende: Tæt bebyggelse
Åben bebyggelse
Åben bebyggelse / Sommerhusareal
Industri og handel
Vej og jernbane
Havneområder
Lufthavne
Råstofgrave
Lossepladser
Større anlægsområder
Byparker
Sports- og fritidsanlæg
Sports- og fritidsanlæg / Sommerhusareal
Dyrket, ikke kunstvandet
Frugt- og bærplantager
Græsmarker
Komplekst dyrkningsmønster
Blandet landbrug / Natur
Blandet landbrug / Natur / Sommerhusareal
Løvskov
Løvskov / Sommerhusareal
Nåleskov
Nåleskov / Sommerhusareal
Blandet skov
Blandet skov / Sommerhusareal
Naturlige græsarealer
Naturlige græsarealer / Sommerhusareal
Hede
Hede / Sommerhusareal
Blandet krat / Skov
Blandet krat / Skov / Sommerhusareal
Sand / Strand / Klitter ubevokset
Tyndt vegetationsdække
Fersk sump
Mose og kær
Strandeng og -sump
Vade
Søer
Kystlaguner
Åbent vand
PDF-fil med eksempel

Tilbage til toppen