Blokkort

Blokkortet er af Fødevareministeriet udarbejdet på baggrund af en EU-forordning, 3508/92 af 27. november 1992. Blokkort er et digitalt markkort, hvor flere marker er samlet til en blok med stabile grænser, som kan anvendes ved administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af EU’s hektarstøtteordninger.

En blok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af marker med permanente fysiske ydre grænser som f.eks. veje, hegn, diger, søer, vandløb, jernbaner, grusgrave og byområder. De ydre geografiske grænser for en sådan enhed vil kun blive ændret i forbindelse med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Antallet af marker pr. blok er max 10. Der er dog ingen mindstestørrelse på blokke, hverken med hensyn til arealer eller antal marker. Datasættet indeholder ca. 300.000 blokke for ca 27.000 km2 landbrugsareal, der hver indeholder et bloknummer, som bla. refereres i hektarstøtteordningen. Ikke dyrkede arealer > 1000 m2 i blokkene er registreret som tomme polygoner.

Blokkene er fremstillet ved hjælp af tre forskellige metoder : fotogrammetrisk nyregistrering af blokke, afledte blokke ud fra registrerede marker fra DMK-projektet (miniblokke) og etablering ud fra T0-data.

Anbefalet anvendelse: 1:10.000 Blokkort
Udstrækning : Landsdækkende
Brugsret : FVM
Etableringsår : 1996-2003
Legende: PDF-fil med eksempel

Tilbage til toppen