Baggrund

I forbindelse med indikator projekt under "Videncenter for planlægning af det åbne land" har Danmarks JordbrugsForskning udarbejdet en række kort over landbrugets arealanvendelse, dyreholdets placering og den geografiske fordelingen af bedriftstyper.

Opgørelserne er foretaget på baggrund af oplysninger fra Fødevareministeriets registre og blokkort, Det Danske Kvadratnet og jordbundskort.

Fødevareministeriets registre

Fødevareministeriet (FVM) administrerer en række registre.

De vigtigste landsdækkende registre er Det generelle Landbrugsregister/Centrale husdyrregister (GLR/CHR), Hektarstøtteregistret (HEMA) og gødningsregnskabet.

Ved udarbejdelsen af kortene er primært anvendt oplysninger fra (GLR/CHR)

Artikel i danskVAND nr. 5 · Juni 2004 omhandlende Fødevareministeriets registre: (Pdf)

Det danske kvadratnet

Danmarks Statistik: http://www.dst.dk/TilSalg/doga/markedsinterv/delomraader/kvadrat.aspx

Kort- og Matrikelstyrelsen: http://www.kms.dk (se under nationale projekter)

Conzoom analyse og segmenterings-værktøj: http://www.conzoom.net/

Det danske Kvadratnet: 100 km- og 10 km-nettene i oversigt Det danske Kvadratnet: 10 km- og 1 km-nettene
Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsen

Til brug for visning af oplysninger aggregeret til 2 km og 5 km kvadratnet har DJF udarbejdet tilsvarende kvadratnet på baggrund af 1 km kvadratnet i "Det danske kvadratnet".

Adgang til data

Eksempler på detaljerede kort kan snart ses på kortserveren.

Download af datafiler

Opgørelser på baggrund af10 km kvadratnet

Datatype Download

Data

Access

Tekst fil
Kort med områdekarakteristik Shape MapInfo

Kort- og Matrikelstyrelsen:
Motor til at genere kvadratnet

Kvadratnetsmotor

Tilbage til toppen