Baggrund

I forbindelse med et projekt under "Videncenter for planlægning af det åbne land" er tidligere udarbejdet en række indikator kort baseret på oplysninger fra Det generelle Landbrugsregister og det Centrale HusdyrRegister (GLR/CHR) i 1998.

Med samme metode har DanmarksJordbrugsForskning efterfølgende til Landsplanredegørelsen udarbejdet supplerende kort for over dyrehold og landbrugsejendomme i 2001.

Tilsvarende kort vedrørende dyrehold i 2003 er udarbejdet i forbindelse med indikatorprojektet under Videncenter for planlægning af det åbne land

Pdf fil til udskrift:

A4

Adgang til data

Kortene kan downloades i vektor format her:

Årstal Emne Shape MapInfo
1998
Dyrehold Download Download
Arealanvendelse Download Download
Ejendomsstørrelse m.v. Download Download
2001 Dyrehold Download Download
Antal landbrugsejendomme Download Download
2003 Dyrehold Download Download

Litteratur

Titel

 

Pdf fil

(højreklik for at gemme på disk)

Trykt rapport, der beskriver den anvendte metode ved udarbejdelsen af kortene, kan bestilles hos DJF

Geografisk variation i nøgleparametre for dansk landbrug
Inge T. Kristensen, Birgit M. Rasmussen, Jan K. Staunstrup, Anne Kristine M. Mourtisen, Peder K. Bøcher og Jørgen F. Hansen
Metoder og hovedresultater - Intern rapport nr. 222 - 85 kr.
Bilag - Intern rapport nr. 223 - 85 kr.

Bind 1 - 8 mb

Bind 2 - 3 mb

Artikkel i danskVAND nr. 5 · Juni 2004 omhandlende Fødevareministeriets registre

Kristensen, I.T., Hansen, L.B. & Thomsen, O.C., 2004.
Landbrugsdata - anvendelse og faldgrupper.
DANVA. Dansk Vand 5(72), 238-243.

(Pdf - artikel)
Kristensen, I.T., 2002.
Den geografiske variation i dansk landbrug. Geoforum - virksomhedsbesøg på DJF.

Pdf - præsentation på dansk

6 mb

Kristensen, I.T. & Rasmussen, B.M., 2002.
Determining the geographical variation in Danish farming.
Third International Conference on Management Information Systems Incorporating GIS & Remote Sensing.
Haidiki, Grækenland. ISBN 1-85312-907-0, 35-42.

Pdf - præsentation

6 mb

Pdf - artikel

Kristensen, I.T., 2002.
Analyser ud fra data fra GLR/CHR GIS og analyser.
Seminar afholdt af Snaptun - GIS-uddannelsesgruppen for amtsmedarbejdere der interesserer sig for anvendelsen af GIS som analyseværktøj.
Fyns Amt.

Pdf - præsentation på dansk

9 mb

Tilbage til toppen