Køb af "Danske jordbundsprofiler"

"Danske jordbundsprofiler" er det første større værk, som i ord og billeder beskriver typiske jordbundsprofiler i Danmark.

68 profiler er udvalgt, beskrevet og illustreret med i alt 260 farvefotos af profilerne og de typiske landskaber som knytter sig til lokaliteterne.

Opslagsværket kan fungere som et hjælpemiddel til skovrejsning, men er generelt anvendeligt til alle, som arbejder med de danske jorde. "Danske Jordbundsprofiler" er trykt på specielt papir, som gør det muligt at anvende den i felten. De 176 sider er samlet i et A4 ringbind.

Udgiver: Danmarks JordbrugsForskning
Pris: 1 stk. 295 kr. inkl. forsendelse
over 10 stk. 270 kr. inkl. forsendelse
Bestilling: Danmarks JordbrugsForskning
Ebbe Birch
Tlf. 8999 1615
E-mail: ebbe.birch@agrsci.dk