Danske jordbundsprofiler

__________________________________________________________________________

English version
Danske jordbundsprofiler indeholder 68 velbeskrevne typeprofiler, med både profil- og landskabsbilleder. Til hvert jordbundsprofil findes der profilbeskrivelse, horisontbeskrivelse, analysedata samt træartsvalg. Som det første større værk der beskriver danske jordbundsprofiler, vil samlingen være velegnet til undervisningsbrug. Hensigten med "Danske jordbundsprofiler" har desuden været at skabe et solidt grundlag for den forstlige lokalitetskortlægning,. For at lette brugen af samlingen, er jordbundsprofilerne ordnet efter landskabstyper.

Danmarks JordbrugsForskning
Afdeling for Jordbrugssystemer
Forskningscenter Foulum
Postboks 50, DK-8830 Tjele

NEPCon
Odensegade 4B
Postboks 5102, DK-8100 Århus C

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø

Forskningscentret for Skov & Landskab
Hørsholm Kongevej 11
DK - 2970 Hørsholm
__________________________________________________________________________

Køb af "Danske Jordbundsprofiler"Bestilling af "Danske jordbundsprofiler"